Moulin à tan ou à écorces

Ce moulin date de la fin du 19e siècle et a cessé de fonctionner après la seconde guerre.

Des écorces, principalement de chêne, y étaient hachées puis moulues afin d’obtenir le tan (tanin), destiné à traiter les peaux d’animaux dans  la tannerie voisine.

La roue hydraulique était actionnée par un bief principal alimenté par le ruisseau de Boiron.

Une vanne permettait de dévier le bief, en cascade, vers la Houille quand le moulin ne devait pas fonctionner. ( voir photo « Chute du Moulin » )

Un autre bief alimenté par la Houille et passant derrière le camping venait en gonfler le débit si nécessaire.

Après son passage sur la roue, l’eau repartait vers la Houille, par des conduits souterrains murés passant sous la route.

 

Tanninemolen of schorsmolen

Dezemolendateert van het einde van de 19de eeuw en werkt niet meersinds de tweedewereldoorlog.

Eerstverhakkelde men schors van voornamelijkeikenbomen die men nadienmaalde om tannine te verkrijgen die men in de naastgelegenleerlooierijgebruikte om dierenhuiden te behandelen.

De belangrijkstewaterloopwerdvoorzien van water vanuit de Boiron-beek en zette het hydraulische rad in werking.

Eenschotliettoe omde waterloop in eenwatervalnaar d Houille af te leiden op het moment dat de molengeendienstdeed.

Eenanderewaterloopvoorzien van water vanuit de Houille en die achter de kampeerplaatsliep, zorgdeervoordat het debietkonverhogen indien nodig.

Nadat het water het rad passeerde, liep het terugnaar de Houille via stenenondergrondseleidingenonder de straatdoor.