Panneau de l’abreuvoir rue de la Mairie à Louette-Saint-Denis

Abreuvoir rectangulaire en pierre calcaire.

A celui-ci sont adjoints deux bacs en tôle galvanisée. Ils ne servent plus.

L’eau vient d’une source toute proche.

En 1976, année de sécheresse, les éleveurs de Louette-Saint-Denis qui se sont associés pour mettre en place deux bacs qui pouvaient ainsi subvenir aux besoins  du bétail.

Actuellement malgré leur inutilité,  la volonté de la commune de Gedinne est de les conserver. Une année de  sécheresse surviendrait-elle dans un futur proche ?

Paneel van de waterbak Rue de la Mairie te Louette-Saint-Denis

Rechthoekige waterbak in kalksteen

Hieraan toegevoegd twee bakken in gegalvaniseerde golfplaten. Ze worden niet meer gebruikt.

Het water komt van een dichtbijgelegen bron.

In 1976, een jaar van uitzonderlijke droogte, verenigden de veehouders van Louette-Saint-Denis zich om twee waterbakken te plaatsen om zo in de noden van het vee te voorzien.

De gemeente Gedinne wil deze bewaren voor de toekomst ondanks dat zij momenteel geen dienst meer hebben. Een uitzonderlijke droogte zal zich misschien in de toekomst opnieuw voordoen?